Firma /

Aktualności

31 grudnia 2016

Zmiana przepisów dot. stolarki budowlanej

Szanowni Państwo,
przypominamy, że wraz z dniem 01.01.2017 zmieniły się przepisy dot. wymagań względem montowanej stolarki okiennej.

Obecnie obowiązujące przepisy dla budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi, ogrzewanych powyżej temperatury 16ºC, dopuszczają maksymalne współczynniki przenikania ciepła:

– dla okien, drzwi balkonowych i przeszkleń stałych Umax=1,1 W/(m2K)
– dla drzwi zewnętrznych lub między pomieszczeniem ogrzewanym i nieogrzewanym Umax=1,5 W/(m2K)

Źródło:
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 5 lipca 2013 r. (Dz.U. z 13.08.2013r., poz. 926), zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Punkt 1.2 Załącznika nr 2 Rozporządzenia „Wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane z oszczędnością energii”).

Zobacz załącznik